Phiếu nhập kho A4 Bãi Bằng

9,000₫
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm A4NHAP

PHIẾU NHẬP KHO A4 Bãi Bằng

Đặc điểm:

- Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

- Phiếu nhập kho là biểu mẫu kế toán thông dụng

- Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC

- Giúp ghi chú và lưu đầy đủ thông tin trong việc quản lý xuất hàng hóa ra khỏi kho.

- Đóng gói: 50 quyển/lố

- Xuất xứ: Việt Nam

Phân phối phiếu thu, phieu thu, phiếu chi, phieu chi, phiếu xuất kho, phieu xuat kho, phiếu nhập kho, phieu nhap kho, hóa đơn bán lẻ, hoa don ban le, giấy giới thiệu, giay gioi thieu, sổ kho, so kho, sổ quỹ tiền mặt, so quy tien mat, sổ công văn đến, so cong van den, sổ công văn đi, so cong van di, phiếu thu 2 liên, phieu thu 2 lien, phiếu chi 2 liên, phieu chi 2 lien, phiếu xuất kho 2 liên, phieu xuat kho 2 lien, phiếu nhập kho 2 liên, phieu nhap kho 2 lien, phiếu thu 3 liên, phieu thu 3 lien, phiếu chi 3 liên, phieu chi 3 lien, phiếu xuất kho 3 liên, phieu xuat kho 3 lien, phiếu nhập kho 3 liên, phieu nhap kho 3 lien, hóa đơn bán lẻ 2 liên, hoa don ban le 2 lien, hóa đơn bán lẻ 3 liên, hoa don ban le 3 lien,...