Thẻ kho

400₫
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm THEKHO

THẺ KHO

Đặc điểm:

- Thẻ kho là chứng từ kế toán quan trọng được dùng để theo dõi số lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn tại kho theo từng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sản phẩm và hàng hóa trong kho.

- Thẻ kho là sổ tờ rời, trường hợp được đóng thành sổ gọi là “sổ kho”. Thẻ tờ rời sau khi dùng xong phải đóng thành quyển và có chữ ký của giám đốc. Đây là căn cứ để xác định số lượng tồn kho nguyên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm đồng thời thông quan đó ghi nhận trách nhiệm của thu kho với hàng hóa tại kho

- Mỗi thẻ kho được dùng cho một thứ vật liệu, dụng cụ và sản phẩm hàng hóa cùng nhãn hiệu, quy cách ở cùng một kho. Phòng kế toán có nhiệm vụ lập thẻ và điền vào các chỉ tiêu: tên, nhãn hiệu, quy cách và đơn vị tính mã số vật liệu, dụng cụ sản phẩm hàng hóa tiến hành giao cho thủ kho để ghi chép hàng ngày.

Thủ kho căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho để ghi vào các cột tương ứng tại thẻ kho.

- Thẻ kho được thiết kế theo mẫu chuẩn hiện hành, với bố cục đẹp, rõ ràng

- Xuất xứ: Việt Nam

Phân phối phiếu thu, phieu thu, phiếu chi, phieu chi, phiếu xuất kho, phieu xuat kho, phiếu nhập kho, phieu nhap kho, hóa đơn bán lẻ, hoa don ban le, giấy giới thiệu, giay gioi thieu, sổ kho, so kho, sổ quỹ tiền mặt, so quy tien mat, sổ công văn đến, so cong van den, sổ công văn đi, so cong van di, phiếu thu 2 liên, phieu thu 2 lien, phiếu chi 2 liên, phieu chi 2 lien, phiếu xuất kho 2 liên, phieu xuat kho 2 lien, phiếu nhập kho 2 liên, phieu nhap kho 2 lien, phiếu thu 3 liên, phieu thu 3 lien, phiếu chi 3 liên, phieu chi 3 lien, phiếu xuất kho 3 liên, phieu xuat kho 3 lien, phiếu nhập kho 3 liên, phieu nhap kho 3 lien, hóa đơn bán lẻ 2 liên, hoa don ban le 2 lien, hóa đơn bán lẻ 3 liên, hoa don ban le 3 lien,...